Rytmická masáž podle dr. Ity Wegman

O METODĚ

Povědomí o antroposofické medicíně a integrativních postupech má u nás v Čechách jako i jinde dlouholetou tradici. Přesto, že žijeme v době stále diferencovanějších guidlines a jasných obecných postupů v léčení, roste vedle toho i touha po individuálním a zároveň komplexním přístupu k pacientovi. Je kladen důraz na otázky životního stylu, stravování, hygieny v širším pojetí, sociálních vztahů a na zohlednění psychosomatického stavu a duševních potřeb člověka.

Rytmická masáž je jedna z metod napomáhajících k udržování rovnováhy v jednotlivých výše zmíněných aspektech. Základem techniky byla klasická švédská masáž, metoda byla dále rozvíjena dle antroposofického nahlížení na člověka. Na rozdíl od klasické masáže pracující převážně s nervosvalovou soustavou a pojivovou tkání, oslovuje takzvaný rytmický systém – srdce, krevní oběh a dýchání. Skrze neurovegetativní složku ovlivňuje metabolismus a vyrovnávající funkce celého organismu. Účinek prohloubení dechu přispívá regulaci výstavby a vylučování, uvolňuje přílišný svalový tonus, strachy, nachází uplatnění při terapii bolesti. Pozitivně ovlivňuje poměr dechu a pulzu. Rytmická masáž může být nápomocna v akutním stavu, stejně jako preventivně. Využitím této metody se nám otvírají možnosti ovlivnění životních sil, které jsou potřebné k výstavbě organismu, k regeneraci a v procesu léčení. Tak máme možnost intervence na místech, kde nám v mnoha ohledech v konvenční medicíně schází.

Vědecké práce a další informace

Viz např. rhythmische-massage-wegman.com.

VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

Kurzy probíhající v ČR pořádá rakouská instituce Ita Wegman Akademie Steiermark (IWA Steiermark).

První ucelené studium rytmické masáže v České republice proběhlo úspěšně v letech 2017–2020, ze kterého vyšlo 12 vyškolených masérů. Aktuálně probíhají orientační týdny, které jsou úvodem pro další tříleté vzdělávání v rytmické masáži, které plánujeme otevřít na jaře roku 2023. Souběžně s tímto vzděláváním zahájíme i lektorské studium, abychom mohly v budoucnu předávat metodu v srdci Evropy dále. Srdečně děkujeme všem sponzorům, bez nichž by se kurzy nemohly uskutečnit.

Vzdělávání probíhá v Otevřeném prostoru, Trpoměchy.

Orientační týden
(úvodní kurz rytmické masáže)

Jedná se o úvodní kurz rytmické masáže dle Dr. Ity Wegman. Na podzim roku 2021 a 2022 úspěšně proběhly dva orientační týdny.

Termín následujícího orientačního týdne:
18.–25. únor 2023 — zahájení kurzu je v pátek v podvečer, tzn. 17. 2. 2023. Ukončení kurzu a odjezd je následující neděli dopoledne.

Více informací — pozvánka ke stažení (PDF)

Tříleté vzdělávání v rytmické masáži

Na úvodní kurz bude navazovat ucelené tříleté vzdělávání, po kterém účastníci obdrží diplom v terapii rytmické masáže dle Dr. Ity Wegman (podmínkou je zdravotnické vzdělání).

Termíny:
Modul I — v roce 2023: 18.–25. 3. & 15.–23. 4. & 3.–10. 6.
Modul II — v roce 2024: 30. 3.–7. 4. & 27. 4.–5. 5. & 25. 5.–2. 6.
Modul III — v roce 2025: 5.–13. 4. & 3.–11. 5. & 1.–8. 6.

Základní informace o vzdělávání — ke stažení (PDF)

Pokračovací vzdělávání a kurzy rytmických koupelí

Určeno pro absolventy tříletého vzdělávání v rytmické masáži.

Termíny:
Modul I — 5.–12. června & 10.–17. července 2021
Modul II — 7.–14. května & 11.–18. června 2022
Modul III — 6.–13. května & 3.–10. června 2023

Iniciativa pro vzdělávání v rytmické masáži, z.s.

Iniciativa pro vzdělávání v rytmické masáži, z.s., je skupina lidí, převážně zdravotníků, které spojuje zájem o studium a podporu vzdělávání v oblasti rytmické masáže. Impulzem k založení tohoto spolku byla zkušenost ze zahraničí (zejména Rakousko, Německo, Švýcarsko), kde je zmíněná metoda dlouhodobě uplatňována. Naším přáním je uvedení rytmické masáže do praxe a jejich zakotvení jako terapeutické metody v České republice, kde má dle našeho soudu velké možnosti využití.

Momentálně je pozornost soustředěna nejvíce na realizaci kvalitního vzdělávání. Chtěli bychom zahájit tříleté studium, které nabízí Ita Wegman Akademie Steiermark (IWA).

Naše iniciativa si klade za cíl, mimo samotné vzdělávání zdravotníků a terapeutů v oblasti rytmické masáže prostřednictvím kurzů IWA, i pořádat vzdělávací akce menšího rozsahu (přednášky a setkávání) zaměřené na rytmické masáže a s nimi spojenou problematiku. Tímto dílčím cílem bychom rádi vytvořili prostor a dobré podmínky pro integrativní a interdisciplinární spolupráci zdravotníků.

Spolek má IČ 6364144 a je zapsán v rejstříku pod spisovou značkou L 68959 vedenou u Městského soudu v Praze.

Chtěli byste nás podpořit?

Finanční prostředky našich sponzorů se nyní soustředí na podporu certifikovaného vzdělávání v ČR. Financování našeho vzdělávacího projektu plánujeme částečně cestou crowdfundingu pomocí Startovače. O tom, jak přispět touto cestou, Vás budeme v nejbližší době informovat.

Bankovní spojení

Číslo účtu (CZK): 2201332545 / 2010
Číslo účtu (EUR): 2901399097 / 2010
(Fio banka, a.s.)