Rytmické masáže podle dr. Ity Wegman

O METODĚ

Povědomí o antroposofické medicíně a integrativních postupech má u nás v Čechách jako i jinde dlouholetou tradici. Přesto, že žijeme v době stále diferencovanějších guidlines a jasných obecných postupů v léčení, roste vedle toho i touha po individuálním a zároveň komplexním přístupu k pacientovi. Je kladen důraz na otázky životního stylu, stravování, hygieny v širším pojetí, sociálních vztahů a na zohlednění psychosomatického stavu a duševních potřeb člověka.

Rytmická masáž je jedna z metod napomáhajících k udržování rovnováhy v jednotlivých výše zmíněných aspektech. Základem techniky byla klasická švédská masáž, metoda byla dále rozvíjena dle antroposofického nahlížení na člověka. Na rozdíl od klasické masáže pracující převážně s nervosvalovou soustavou a pojivovou tkání, oslovuje takzvaný rytmický systém – srdce, krevní oběh a dýchání. Skrze neurovegetativní složku ovlivňuje metabolismus a vyrovnávající funkce celého organismu. Účinek prohloubení dechu přispívá regulaci výstavby a vylučování, uvolňuje přílišný svalový tonus, strachy, nachází uplatnění při terapii bolesti. Pozitivně ovlivňuje poměr dechu a pulzu. Rytmická masáž může být nápomocna v akutním stavu, stejně jako preventivně. Využitím této metody se nám otvírají možnosti ovlivnění životních sil, které jsou potřebné k výstavbě organismu, k regeneraci a v procesu léčení. Tak máme možnost intervence na místech, kde nám v mnoha ohledech v konvenční medicíně schází.

Vědecké práce a další informace

Viz např. rhythmische-massage-wegman.com.

VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

Kurzy probíhající v ČR pořádá rakouská instituce Ita Wegman Akademie Steiermark (IWA Steiermark).

První ucelené studium rytmických masáží v České republice proběhlo úspěšně v letech 2017–2020. Srdečně děkujeme všem sponzorům, bez nichž by se kurzy nemohly uskutečnit.

Orientační týden (úvodní kurz rytmických masáží)

Termíny orientačního týdne:
5.–12. března 2022
24. září – 1. října 2022
Zahájení kurzu je vždy v pátek v podvečer, tzn. 4. 3. a 23. 9. 2022. Ukončení kurzu a odjezd v neděli dopoledne.

Místo:
Otevřený prostor, Trpoměchy

Více informací — pozvánka ke stažení (PDF, 558 kB)

Ucelené tříleté vzdělávání v rytmické masáži v ČR bude pokračovat v návaznosti na realizaci orientačních týdnů; výhledově v roce 2022.

Pokračovací vzdělávání a kurzy rytmických koupelí

Určeno pro absolventy tříletého vzdělávání v rytmické masáži.

Termíny:
Modul I — 5.–12. června & 10.–17. července 2021
Modul II — 7.–14. května & 11.–18. června 2022
Modul III — 6.–13. května & 3.–10. června 2023

Iniciativa pro vzdělávání v rytmických masážích, z.s.

Iniciativa pro vzdělávání v rytmických masážích, z.s. je skupina lidí, převážně zdravotníků, které spojuje zájem o studium a podporu vzdělávání v oblasti rytmických masáží. Impulzem k založení tohoto spolku byla zkušenost ze zahraničí (zejména Rakousko, Německo, Švýcarsko), kde je zmíněná metoda dlouhodobě uplatňována. Naším přáním je uvedení rytmických masáží do praxe a jejich zakotvení jako terapeutické metody v České republice, kde má dle našeho soudu velké možnosti využití.

Momentálně je pozornost soustředěna nejvíce na realizaci kvalitního vzdělávání. Chtěli bychom zahájit tříleté studium, které nabízí Ita Wegman Akademie Steiermark (IWA).

Naše iniciativa si klade za cíl, mimo samotné vzdělávání zdravotníků a terapeutů v oblasti rytmických masáží prostřednictvím kurzů IWA, i pořádat vzdělávací akce menšího rozsahu (přednášky a setkávání) zaměřené na rytmické masáže a s nimi spojenou problematiku. Tímto dílčím cílem bychom rádi vytvořili prostor a dobré podmínky pro integrativní a interdisciplinární spolupráci zdravotníků.

Spolek má IČ 6364144 a je zapsán v rejstříku pod spisovou značkou L 68959 vedenou u Městského soudu v Praze.

Chtěli byste nás podpořit?

Finanční prostředky našich sponzorů se nyní soustředí na podporu certifikovaného vzdělávání v ČR. Financování našeho vzdělávacího projektu plánujeme částečně cestou crowdfundingu pomocí Startovače. O tom, jak přispět touto cestou, Vás budeme v nejbližší době informovat.

Bankovní spojení

Číslo účtu (CZK): 2201332545 / 2010
Číslo účtu (EUR): 2901399097 / 2010
(Fio banka, a.s.)