Rytmické masáže podle dr. Ity Wegman

O METODĚ

Povědomí o antroposofické medicíně a integrativních postupech má u nás v Čechách jako i jinde dlouholetou tradici. Přesto, že žijeme v době stále diferencovanějších guidlines a jasných obecných postupů v léčení, roste vedle toho i touha po individuálním a zároveň komplexním přístupu k pacientovi. Je kladen důraz na otázky životního stylu, stravování, hygieny v širším pojetí, sociálních vztahů a na zohlednění psychosomatického stavu a duševních potřeb člověka.

Rytmická masáž je jedna z metod napomáhajících k udržování rovnováhy v jednotlivých výše zmíněných aspektech. Základem techniky byla klasická švédská masáž, metoda byla dále rozvíjena dle antroposofického nahlížení na člověka. Na rozdíl od klasické masáže pracující převážně s nervosvalovou soustavou a pojivovou tkání, oslovuje takzvaný rytmický systém – srdce, krevní oběh a dýchání. Skrze neurovegetativní složku ovlivňuje metabolismus a vyrovnávající funkce celého organismu. Účinek prohloubení dechu přispívá regulaci výstavby a vylučování, uvolňuje přílišný svalový tonus, strachy, nachází uplatnění při terapii bolesti. Pozitivně ovlivňuje poměr dechu a pulzu. Rytmická masáž může být nápomocna v akutním stavu, stejně jako preventivně. Využitím této metody se nám otvírají možnosti ovlivnění životních sil, které jsou potřebné k výstavbě organismu, k regeneraci a v procesu léčení. Tak máme možnost intervence na místech, kde nám v mnoha ohledech v konvenční medicíně schází.

Vědecké práce a další informace

Viz např. rhythmische-massage-wegman.com.

VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

Vzdělávání v rytmických masážích dle dr. Ity Wegman, 2017-2020

Našim aktuálním cílem je organizace vzdělávání, které pořádá rakouská instituce Ita Wegman Akademie Steiermark (IWA). Jde o první ucelené studium rytmických masáží organizované v České republice.

Těšíme se ze zájmu účastníků prvního Úvodního kurzu rytmických masáží IWA, který proběhl na podzim roku 2017.

Informace o vzdělávání v rytmických masážích IWA 2017-2020 (PDF, 555 kB)

Podrobné informace o vzdělávání na webu IWA

Úvodní kurz rytmických masáží

Kdy:
10.–17. března 2018 (80 vyučovacích hodin)

Kde:
Biodynamický statek ve Fořtu, Černý Důl, Fořt 29 (v blízkosti Vrchlabí)

Pozvánka na úvodní kurz (PDF, 2 MB)

Tříleté vzdělávání – modul I

Kdy:
1. část: 5.–12. května 2018 (80 vyučovacích hodin)
2. část: 2.–9. června 2018 (80 vyučovacích hodin)
3. část: 30. června – 7. července 2018 (80 vyučovacích hodin)

Kde:
Biodynamický statek ve Fořtu, Černý Důl, Fořt 29 (v blízkosti Vrchlabí)

Iniciativa pro vzdělávání v rytmických masážích, z.s.

Iniciativa pro vzdělávání v rytmických masážích, z.s. je skupina lidí, převážně zdravotníků, které spojuje zájem o studium a podporu vzdělávání v oblasti rytmických masáží. Impulzem k založení tohoto spolku byla zkušenost ze zahraničí (zejména Rakousko, Německo, Švýcarsko), kde je zmíněná metoda dlouhodobě uplatňována. Naším přáním je uvedení rytmických masáží do praxe a jejich zakotvení jako terapeutické metody v České republice, kde má dle našeho soudu velké možnosti využití.

Momentálně je pozornost soustředěna nejvíce na realizaci kvalitního vzdělávání. Chtěli bychom zahájit tříleté studium, které nabízí Ita Wegman Akademie Steiermark (IWA).

Naše iniciativa si klade za cíl, mimo samotné vzdělávání zdravotníků a terapeutů v oblasti rytmických masáží prostřednictvím kurzů IWA, i pořádat vzdělávací akce menšího rozsahu (přednášky a setkávání) zaměřené na rytmické masáže a s nimi spojenou problematiku. Tímto dílčím cílem bychom rádi vytvořili prostor a dobré podmínky pro integrativní a interdisciplinární spolupráci zdravotníků.

Spolek má IČ 6364144 a je zapsán v rejstříku pod spisovou značkou L 68959 vedenou u Městského soudu v Praze.

Chtěli byste nás podpořit?

Finanční prostředky našich sponzorů se nyní soustředí na podporu certifikovaného vzdělávání v ČR. Financování našeho vzdělávacího projektu plánujeme částečně cestou crowdfundingu pomocí Startovače. O tom, jak přispět touto cestou, Vás budeme v nejbližší době informovat.

Bankovní spojení

Číslo účtu (CZK): 2201332545 / 2010
Číslo účtu (EUR): 2901399097 / 2010
(Fio banka, a.s.)